VS200H IP磁盘存储阵列
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 

– 64位多核处理器,模块化无线缆设计

– 3U高密度设计,可容纳24块3.5英寸磁盘

– 支持RAID 0、1、5、6、10、RAIDX、热备盘

– 采用自主创新的KRAT技术,突破了普通硬盘在RAID中的可靠性问题

– 支持自主创新的RAIDX存储方式,即使损坏多块硬盘(大于两块),业务保持不中断

– 支持SATA硬盘,支持硬盘热插拔

– 支持iSCSI访问方式,支持NAS(SAMBA/NFS)访问方式

– 冗余网口,支持网口绑定,实现负载均衡,提高硬件可靠性

– 流媒体应用功能,可以搭配监控平台进行分布式调度和资源虚拟化

– 先进的文件系统,大大提升监控视频存储系统的性能和稳定性

– 管理功能,可实现对多台阵列同时管理,实现全面的状态报警管理